طرح غیر حضوری اکرام ايتام و محسنين

حدود ده سال از اولین اقدامات برای اصلاح تقاطع جاده قدیم ساوه – سلفچگان با روستای تاج خاتون می گذرد و این نقطه حادثه خیز همچنان قربانی می گیرد. ...