دولت و مجلس ایرادات CFT را قبول دارند/ معاهده، اجازه هر حق شرطی را نمی دهد

عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت: ایرادات CFT را دولت و مجلس پذیرفته‌اند و برای رفع این ایرادات حق شرط‌هایی گذاشته اند؛ اما به نظر می‌رسد این حق شرط‌ها نمی‌تواند ایرادات را برطرف کند. ...