ایستادگی ملت ایران در برابر پیمان شکن بزرگ قرن

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان می خواهند تمام تجربه های 40 ساله خود را برای فتنه 98 بکارگیرند. ...