امکانات رفاهی ایستگاه مرکزی گسترش می یابد

مهندس محمد اسلامی: سیاست توسعه قطار‌های حومه‌ای برای افزایش رفاه مردم و سبک شدن ترافیک جاده‌ای با قوت ادامه می‌یابد. ...