فراگیری زبان فارسی توسط ۳۰۰هزار طلبه غیرایرانی جامعه‌المصطفی

رئیس جامعة المصطفی با بیان اینکه  یکی از رویکردهای مهم  در جهت تحقق اهداف آموزشی جامعة المصطفی  برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی است،  عنوان کرد: 300هزار طلبه غیر ایرانی جامعة المصطفی از طریق دوره های آموزشی، زبان فارسی را فرا گرفته‌اند. ...