حجم آب سد ۱۵ خرداد به حدود ۷۰ میلیون متر مکعب رسید

قم - ایرنا - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم گفت: در پی بارش های اخیر، حجم آب سد 15 خرداد که از مهمترین سدهای استان است به 69.83 میلیون متر مکعب رسید. ...