شهردار قم: کانال منطقه پردیسان قم باید به قمرود متصل شود

قم (پانا)- شهردار منطقه یک قم گفت پس از بسته شدن تونل غدیر به علت بارندگی های شدید در قم در حال حاضر هیچ‌مشکلی از نظر آب گرفتگی در تونل نداریم و مسیر تردد باز است. وی افزود: چون آب خط فاضلاب در یک طرف تونل غدیر بالا زده و روکش آسفالت با مشکل مواجه ...

بازگشایی تونل غدیر در قم

قم (پانا)- شهردار منطقه یک قم گفت پس از بسته شدن تونل غدیر به علت بارندگی های شدید در قم در حال حاضر هیچ‌مشکلی از نظر آب گرفتگی در تونل نداریم و مسیر تردد باز است. وی افزود: چون آب خط فاضلاب در یک طرف تونل غدیر بالا زده و روکش آسفالت با مشکل مواجه ...