عراق مهم‌ترین بازار اقتصادی استان قم است

استاندار قم گفت: بازار عراق مهم‌ترین بازار اقتصادی استان قم بوده که باید تقویت‌شده و از این ظرفیت ایجادشده بهترین استفاده را کرد. شعارسال: استاندار قم گفت: بازار عراق مهم‌ترین بازار اقتصادی استان قم بوده که باید تقویت‌شده و از این ظرفیت ایجادشده بهترین استفاده را کرد. سیدمهدی صادقی در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی ...