مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قم معارفه شد

ایلنا: مدیرکل جدید مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم روز دوشنبه در جلسه ای به ریاست استاندار قم معارفه شد. ...