تیم فوتسال «سوهان محمد سیما» در قم مغلوب «حفاری خوزستان» شد

قم - تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم در دیداری از لیگ برتر فوتسال در خانه مغلوب تیم حفاری خوزستان شد. ...