شهرسازی قم از مدل مشخصی تبعیت نمی‌کند

شعار سال: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قم حدود دو ماه است که آغاز به کار کرده و در این مدت با توجه به جلسات و دیدارهایی که داشته است، نشان داده که اهتمام جدی در رسیدن به شعارهای قبل از انتخاباتی خود داشته و سعی دارد با هم‌افزایی، هم‌فکری و تعامل با دیگر دستگاه‌ها، ...

نوسازی بافت فرسوده قم در گرو کاهش سود بانکی تسهیلات

از سال ۹۳ تا پایان خردادماه امسال، یک‌هزار و ۳۵۴ متقاضی در قم تسهیلات نوسازی وبهسازی واحدهای مسکونی دریافت کردند شعار سال: طی چندسال گذشته دولت تسهیلاتی را با سود پایین بانکی با هدف بازسازی و بهسازی خانه‌های مستقر در بافت‌های فرسوده به متقاضیان این امر اختصاص داد و استقبال خوبی هم از این تسهیلات ...

سکونت ۷۰ درصد جمعیت قم در بافت های ناکارآمد شهری

از سال ۹۳ تا پایان خردادماه امسال، یک‌هزار و ۳۵۴ متقاضی در قم تسهیلات نوسازی وبهسازی واحدهای مسکونی دریافت کردند شعار سال: طی چندسال گذشته دولت تسهیلاتی را با سود پایین بانکی با هدف بازسازی و بهسازی خانه‌های مستقر در بافت‌های فرسوده به متقاضیان این امر اختصاص داد و استقبال خوبی هم از این تسهیلات ...