طنین فریاد «الله اکبر» و نورافشانی در طلیعه فجر چهلم انقلاب

حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی و علوی گرگانی همگان را به حضور با شکوه در راهمپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کردند ...