شهروندان از بخاری های دارای علامت استاندارد استفاده کنند

قم- ایرنا- معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد قم گفت: شهروندان قمی هنگام تهیه بخاری به دارا بودن علامت استاندارد و سنسور دقت نمایند. ...