آسمان قم نیمه ابری است

هواشناسی قم،آسمانی نیمه ابری برای امروز جمعه چهارم مرداد ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است. ...

بدحجابی در حال عادی شدن در جامعه است

هنر نمایش قم با بیش از 9 دهه سابقه درخشان و تربیت هنرمندان به نام، هنوز خانه و کاشانه ای ندارد. ...