به چه دلیل cft؟

اینکه چرا جلسات رای‌گیری در خصوص cft توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان و جلسات بعدی موکول می‌شود و تصمیمی جدی و یکباره جهت بررسی عمیق‌تر اتخاذ نمی‌شود، جای سوال دارد. ...