از ثبت ایده ها در دانشگاه های برتر جهان تا بی توجهی مسئولان

سید حسن مهدی اصفهانی جوان فعال قمی است که با 23 سال سن توانسته دبیر علمی و سرداور مسابقات بین المللی ایده برتر باشد،… ...