مدارس سلفچگان و خلجستان در روز شنبه تعطیل است

قم - تمام مدارس بخش‌های سلفچگان و خلجستان در استان قم شنبه ۲۹ دیماه به علت برودت هوا و یخبندان تعطیل است. ...