احتمال یخ زدگی معابر در قم

مراجع تقلید در دیدار وزیر اقتصاد بر استفاده از توان داخلی کشور برای غلبه بر تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و توجه بیشتر به معیشت مردم تاکید کردند. ...