دانشگاه‌ها باید گره از زندگی مردم باز کنند

آیت الله سبحانی گفت: علم فقط آگاهی می‌دهد، تقوا و ایمان علم را رهبری و هدایت می‌کنند. اگر علم و تقوا در کنار هم قرار گیرند، دانشگاه‌ها می‌توانند گره از زندگی مردم باز کنند. ...