امیدهای صبا ی قم روی ریل ناامیدی

امیدهای صبا در ادامه روند ضعیف خود امروز مغلوب تیم فوتبال سپاهان درود شد. ...