تحریرالااصول؛ تقریر آیت‌الله جوادی از درس امام(ره)

از تحریرالااصول تقریرات دروس خارج اصول حضرت امام خمینی رونمایی شد. ...