تشییع پیکر مادر شهیدان موسوی زاده

پیکر مادر شهیدان سید صدرالدین و حسام الدین موسوی زاده بر روی دستان مردم قدرشناس قم تشییع شد. ...