استقرار اکيپ هاي راهداري در راهدارخانه هاي استان قم

اکيپ هاي راهداري استان صبح امروز و در اولين روز زمستان با بدرقه سرپرست استانداري عازم راهدارخانه هاي استان قم شدند. ...