پیشگیری از سرطان وظیفه دولت است

آیت الله علوی گرگانی پیشگیری از بیماری سرطان را از وظایف دولت اعلام کرد و گفت: اصل پیشگیری باید از دوران کودکی و مدرسه آغاز شود. ...