پیشرفت ۲۵ درصدی تهیه طرح پدافند غیر عامل استان

مدير کل پدافند غير عامل استان گفت: تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل استان تا کنون 25 درصد پيشرفت داشته است. ...