شیوع سرطان زنگ خطری برای مردم و مسئولان

آیت الله مکارم شیرازی: شیوع بیماری سرطان زنگ خطری برای مردم و مسئولان است. ...