خاکسپاری پیکر آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در حرم بانوی کرامت

مسئول دفتر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی از برگزاری مراسم تدفین این عالم ربانی در قم خبر داد. ...