اجلاس سراسری علمای بلاد در قم

يازدهمين اجلاس سراسري جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علماي بلاد در قم برگزار مي شود . ...