اجرای بیش از یکصد برنامه بصیرت افزایی در کشور

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور از اجرای بیش از یکصد برنامه مرتبط با بصیرت افزایی در ایام دهه بصیرت خبر داد. ...