تدابیر لازم برای تنظیم بازار شب عید اندیشیده شود

سرپرست استانداري قم با تاكيد بر نظارت مستمر بر بازار گفت: تدابير لازم براي تامين ميوه شب عيد استان باید از هم اكنون انديشيده شود. ...