افتتاح اداره ثبت احوال پردیسان، فردا

مدیرکل اداره ثبت احوال قم: همزمان با سوم دی و روز ثبت احوال، اداره ثبت احوال منطقه پردیسان کار خود را آغاز می‌کند. ...