بهره برداری از چهار طرح راه آهن قم

همزمان با هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری، از ۴طرح عمرانی راه آهن قم بهره برداری شد. ...