تحقق صددرصدی زکات سال استان قم، تا پایان آذر

رئیس اداره زکات کمیته امداد استان قم از تحقق صددرصدی زکات در استان قم پیش از برنامه تعیین شده خبر داد. ...