بانوان کاراته کای قمی در صدر جدول سوپرلیگ

نماینده قم با دو پیروزی در صدر جدول گروه دوم سوپرلیگ کاراته بانوان کشور ایستاد. ...