تصویب اعطای تسهیلات به شش طرح و واحد تولیدی

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دستگ‌های اجرایی استان قم، شش طرح و واحد تولیدی مجوز تسهیلات دریافت کردند. ...