سقوط سرمایه‌های مردم، در فرودگاه بین المللی قم

بیش از سه سال است که توقف ساخت فرودگاه بین المللی قم، ۸۰۰سرمایه گذار مردمی این طرح را دچار سردرگمی کرده است. ...