گردهمایی بزرگ مردم قم در مدرسه فیضیه

گردهمایی بزرگ قشرهای مختلف مردم قم، از سری برنامه های دهه بصیرت، در مدرسه فیضیه برگزار شد. ...