عیادت رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله مومن

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در بیمارستان شهید بهشتی قم از آیت‌الله مومن عیادت کرد. ...