نمایندگان قم پیگیر تعیین تکلیف استاندار قم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف وضعیت استانداری قم در روزهای آینده خبر داد. ...