مجهز بودن۸۰درصد مدارس قم به امکانات سرمایشی و گرمایشی

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم: حدود ۸۰درصد مدارس استان، سیستم استاندارد سرمایشی و گرمایشی دارند. ...