عملیات اجرایی مونوریل قم ادامه می‌یابد

ادامه عملیات اجرایی طرح مونوریل قم در جلسه بررسی مسائل و مشکلات این طرح به تصویب رسید. ...