ایجاد ۲۱۰۰فرصت شغلی در حوزه گردشگری در قم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: در هشت ماهه امسال ۲۱۰۰فرصت شغلی در حوزه گردشگری در استان ایجاد شده است. ...