جدال حساس محمد سیما و شهروند ساری

محمد سیما فردا برای باقی ماندن در رده‌های بالایی جدول در رقابتی حساس به مصاف شهروند ساری می‌رود. ...