انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت الهی

آیت الله نوری همدانی: انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت الهی برای ملت ایران در چهارده قرن گذشته است. ...