چهار کشته و مصدوم در واژگونی خودرو در قم

بر اثر واژگونی خودروی پژو در محور اراک به سلفچگان دو نفر کشته و دو نفر دیگر مصدوم شدند. ...