درخشش فرنگی کاران قمی

فرنگی کاران قمی در ترکیب نمایندگان ایران در رقابت های جام باشگاه های جهان با دو طلا و یک برنز خوش درخشیدند. ...