تحویل داروهای گیاهی غیر مجاز کشف شده به دادسرا

داروهاي گیاهی کشف شده از فردي که بدون مجوز با عنوان طب سنتی اقدام به درمان مي کرد تحويل دادسرا شد. ...