یک نقره و سه برنز بانوان رزمی کار قمی

بانوان رزمی کار قمی با یک نقره و سه برنز به کار خود در رقابت های کیک بوکسینگ قهرمانی کشور پایان دادند. ...