ایمن سازی کوه خضر در قم تابستان به اتمام می‌رسد

قم (پانا) – رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: تشابه اسمی و درخواست‌های مردمی علت اصلی تغییر نام برخی از خیابان‌های شهر است. حسن مالکی نژاد با اشاره به تغییر نام برخی از خیابانهای قم، اظهار داشت: برخی از تغییرات به دلایل تشابه اسمی بود بهطوریکه ما شاهد بودیم دو خیابان ...

تشابه اسمی و درخواست‌های مردمی علت اصلی تغییر نام برخی از خیابان‌های شهر است

قم (پانا) – رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: تشابه اسمی و درخواست‌های مردمی علت اصلی تغییر نام برخی از خیابان‌های شهر است. حسن مالکی نژاد با اشاره به تغییر نام برخی از خیابانهای قم، اظهار داشت: برخی از تغییرات به دلایل تشابه اسمی بود بهطوریکه ما شاهد بودیم دو خیابان ...