مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت:‌ پیاده‌سازی فرهنگ بسیجی برای پیشرفت تولید و رشد اقتصاد کشور الزامی است. " /> تفکر بسیجی Archives | صبح قم | اخبار قم

لزوم پیاده‌سازی فرهنگ بسیجی برای رشد اقتصاد کشور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت:‌ پیاده‌سازی فرهنگ بسیجی برای پیشرفت تولید و رشد اقتصاد کشور الزامی است.

...